ΟΣΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΟΣΔΕ 2021 ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝ/ΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΟΥΜΕ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ