ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α.Σ. ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 02-11-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 18,00 ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΑΡ. ΤΖΩΤΖΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΠΑΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΔΣ.

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ 2020-2021