ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 17/04/2019 ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΟΝ ΣΥΝ/ΜΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΕΞΑΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ.