1) ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΟΥ ΚΑΛΙΕΡΓΟΥΝ ΠΗΡΥΝΟΚΑΡΠΑ, ΕΛΙΕΣ Η ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ  ΑΜΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΜΕΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ.

2) ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟ ΧΑΛΑΖΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΤΟ ΟΣΔΕ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ (0.09/KGR) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΑΞΟΥΝ ΤΟ ΟΣΔΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ.