ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΜΟΥ
http://ashra.gr/wp-content/uploads/2017/05/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%97-%CE%A6%CE%A0%CE%91.pdf