Τα πάντα για την φορολογική νομοθεσία

Πηγή: Μη επιβολή προστίμου τροποποιητικές αγροτών με καθυστερημένες βεβαιώσεις – Φορολογικά Νέα