ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΓΚΑΘΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ . ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.