ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 2016
ΕΝΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ