​Η πίεση προς την ΔΕΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ απέδωσε!

Έναν μήνα μετά την πληρωμή του εντάλματος στην ΔΕΗ από την Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,
συνεργείο εργολάβου της ΔΕΗ ξεκίνησε σήμερα την διαδικασία ηλεκτροδότησης
του Αντλιοστασίου ΉΡΑΣ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΦΕΤΟΣ!

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΗΡΑΣ_ΔΕΗ (1)