ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΕΒ