Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου                                          11/153-16

 

Α. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

  1. 1. ΜΟΝΙΛΙΑ
Διαπιστώσεις: Οι καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για την ασθένεια, και όλες οι ποικιλίες των παραπάνω πυρηνοκάρπων είναι ευαίσθητες στις προσβολές.
Οδηγίες: Μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν να γίνει επέμβαση χρησιμοποιώντας φ.π και με θεραπευτική δράση.
Φυτ/τικά προϊόντα: Βλέπε δελτίο 4/ 17-2-16.

 

 

  1. ΚΟΡΥΝΕΟ
Διαπιστώσεις: Ο καιρός είναι εξαιρετικά ευνοϊκός για την ασθένεια.
Οδηγίες: Στις υπερπρώιμες και πρώιμες ποκιλίες να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την μονίλια.
Φυτ/κά

 προϊόντα:

Βλέπε δελτίο 7/24-2-16.

 

 

Β.ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

1.ΜΟΝΙΛΙΑ – EΞΩΑΣΚΟΣ

Διαπιστώσεις

Οδηγίες:

Μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν να επέμβετε άμεσα με χρήση μυκητοκτόνου με προστατευτική και θεραπευτική δράση, σε πρώιμες κα υπερπρώιμες ποικιλίες.
Φυτ/κά προϊόντα:  

Βλέπε δελτίο 4/ 17-2-16.

 

2.ΩΙΔΙΟ

Διαπιστώσεις:

Οδηγίες:

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το τέλος της πτώσης των πετάλων και μέχρι να αρχίσει η σκλήρυνση του πυρήνα, είναι καθοριστικό για την ασθένεια . Θερμοκρασίες πάνω από 21ο C ευνοούν τον μύκητα, με άριστο τους 21-27 ο C ο

Οι υπερπρώιμες ποικιλίες βρίσκονται σε στάδιο ευαίσθητο στην ασθένεια. Να μην γίνει επέμβαση. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

                  ΣΤ. ΤΣΟΛΗ